عکس یادگاری

عکسهای یادگاری وماندگار فراموش نخواهد شد 🏴🏴

چهلمین روز درگذشت پسرخاله ادیب پاپی درایستگاه چمسنگر استان لرستان پایان اسفندماه سال ۹۹ وعکسهای یادگاری از درگذشتگان پدرمادر عموها مادربزرگ واقوام درقید حیات عکسهای یادگاری وماندگار