آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۲

اطلاعیه

از تمام دوستان و آشنایان و همسنگران سردار حاج مرتضی پیریایی الخصوص نیروهای تیپ ۱۱ والعادیات ش.م.ر سابق، چه از نیروهای مردمی، سرباز و کادر که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ در شهرهای حمیدیه، سوسنگرد و بستان ، چزابه و رقابیه بوده و یا در عملیات های فتح المبین، رمضان و بیت المقدس شرکت داشته …