آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۲

ماشین روحیه: خاطرات محمدباقر نیکخواه

پدیدآورندگان : نویسنده: محمدباقر نیكخواه , ویراستار: ایوب نصیری موضوع : نیكخواه، محمدباقر، ۱۳۳۱ – خاطرات , جنگ ایران و عراق، ۱۳۶۷ – ۱۳۵۹ – خاطرات ناشر : صریر (وابسته به بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس)