آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۴

خلا صه ای از رزومه سردار دکتر مرتضی کاظمی اصل (پیریایی )

بیوگرافی سردار دکتر مرتضی کاظمی اصل ( پیریایی ) خلا صه ای از رزومه سردار دکتر مرتضی کاظمی اصل (پیریایی ) وی درسال ۱۲/۰۲/۱۳۴۱ در دهستان ایستگاه راه آهن چمسنگر بخش پاپی استان لرستان چشم به جهان گشود در دبستان چمسنگرتا ششم ابتدایی ،،دوره راهنمایی در مرکز بخش پاپی ایستگاه سپیددشت ودپیلم را در شهرستان …