آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۵

دل نوشته های سرزمین وحی

مرتضی کاظمی اصل-پیر.ش.م.ر دل نوشته ای از سفر به سرزمین وحی همیشه وقتی حرف سفر می شد این آرزو در دلم بود که آیا می شود منم به زیارت خانه خدا بروم تا اینکه خودر را در هواپیما راهی این سفر معنوی دیدم بالاخره با هزاران شوق و امید پا بر این وادی مقدس نهادیم …