morteza

دکترا حقوق .جزاوجرم شناسی

در خیبر طرح های آبی خاکی سردار هور را اجرا کردم

تاکنون سردارمرتضی پیریایی را تنها با نام پیر ش . م. ر معرفی کردم اما باید از موفقیت های این رادمرد جبهه های نبرد حق علیه باطل دیروز در امروز ایران هم بگویم. وی که در آن روزها در صحنه های نبرد با دشمن خلق حماسه ….

نیکخواه پیش بینی کرد: امکان کشف بمب های شیمیایی عمل نکرده

سردار محمد باقر نیکخواه کشف بمب های شیمیایی دیگری را دور از نظر ندانسته و گفت: با توجه به حجم گسترده استفاده از سلاح های شیمیایی در مناطق مرزی هنوز کشف بمب یا گلوله های شیمیایی عمل نکرده ….

پير “ش.م.ر” ميهمان غرفه پایگاه اطلاع رسانی قربانیان سلاح های شیمیایی

پير “ش.م.ر” ميهمان غرفه پایگاه اطلاع رسانی قربانیان سلاح های شیمیایی با پنحمين جشنواره رسانه هاي ديجيتال/ سردار مرتضي پیریایی ؛معاون عمليات تيپ ۱۱ والعاديات كه بچه هاي جبهه و جنگ او را پير “ش.م.ر” لقب داده…

در کربلای ۴ و۵ بیش از ۵۰۰ بمب شیمیایی خنثی کردیم

معاونت عملیات سابق تیپ والعادیات: سردار مرتضی پیریایی معاونت عملیات تیپ ۱۱والعادیات در زمان جنگ تحمیلی گفت: در عملیات کربلای ۴ بیشتر از ۵۰۰ بمب شیمیایی را خنثی کردم که باعث شد به شدت شیمیایی شده و حتی نابینایی موقت پیدا کنم.درکربلا چهار تا جزیره مینو وچوبده وکل منطقه بمباران شیمیایی شد مخصوصا داخل نخلها …